Executive Search

Voor topposities bij beursgenoteerde bedrijven, familiebedrijven, not-for-profit organisaties en het MKB vindt FourM het juiste toptalent.

Executive Search Het onderscheidend vermogen van FourM FourM is een internationaal werkend bureau voor executive search. Bij het bureau werkt een team van consultants en researchers aan de invulling van hooggekwalificeerde functies. Op basis van de meer dan gemiddelde kennis van de arbeidsmarkt, de eigen research en de internationale samenwerking is FourM erin geslaagd een groot aantal lange termijn relaties aan te gaan met zowel klanten als kandidaten.

Een introductie FourM werd in 1991 opgezet. De eigen benadering van executive search, waarin specialisatie en marktkennis centraal staan, wierp snel vruchten af. FourM plaatst een nog steeds groeiend aantal mensen bij zowel nationaal als internationaal opererende bedrijven.

Eigen Research
Business intelligence is de basis van executive search. FourM onderhoudt en verbreedt deze basis door inzet van een eigen afdeling research. Researchers volgen nauwgezet de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Zij zijn fulltime bezig met het volgen en analyseren van trends, innovaties, reorganisaties en alle andere zaken die deze markt zo dynamisch en turbulent maken.

Internationaal netwerk Bij de internationale activiteiten heeft FourM de beschikking over het MARLAR samenwerkingsverband: een internationaal netwerk van ongeveer 30 collega-bureaus. Hiermee is FourM op alle belangrijke ICT-markten vertegenwoordigd. Klanten van FourM hebben op deze wijze toegang tot een wereldwijd netwerk van professionals, waarbij de betrokken consultant van FourM de internationale account management rol vervult.

Uitgebreide dienstverlening Naast de activiteiten op het gebied van executive search verleent FourM ook diensten op het gebied van strategische beleidsondersteuning in de vorm van business intelligence, benchmarking en partner search.

Executive search Met name hogere functies in de markt worden vrijwel allemaal vervuld door executive search. Dit is niet verwonderlijk. Het is voor de opdrachtgever een efficiënte en effectieve wijze om met de juiste kandidaten in contact te komen. Voor de kandidaat is een gespecialiseerd bureau een neutrale en deskundige partij die de taal spreekt en de eisen kent. FourM is specifiek toegerust om niet alleen geschikte kandidaten te traceren, maar ook te bepalen in hoeverre een functie een zinvolle vervolgstap in een carriëre is.

Research als professionele basis De kennis van de markt is de basis van executive search. FourM heeft zich ontwikkeld tot een informatie-leverancier, waarbij het informatie over carriëres en mensen betreft. Om dit te realiseren moeten in eerste instantie gegevens verzameld worden. Researchers volgen de ontwikkelingen in de relevante branches nauwgezet. Zij bouwen en onderhouden een netwerk, bezoeken bedrijven, vakbeurzen en seminars in binnen- en buitenland. De verkregen gegevens worden opgeslagen in een databank en vormen de basis voor de executive search activiteiten. Uiteindelijk worden deze gegevens door persoonlijk contact omgezet in daadwerkelijke informatie.

Research als instrument
Bij elke opdracht zet FourM de eigen research in voor het geven van actuele informatie over de markt, de mededingers en de mensen die in de betreffende markt actief zijn.
De researchers werken mee aan het opstellen van de lijsten met kandidaten en assisteren tevens bij het peilen van de interesse van de kandidaten in een eventuele nieuwe baan.

De consultants kennen, mede dankzij de inbreng van de researchers, de in- en outs van de gehele branche en zijn op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen.

Een heldere werkwijze Executive search begint met een analyse van de organisatie en de functie. Het resultaat hiervan is een uitgebreid functieprofiel. FourM stemt dit functieprofiel zorgvuldig af met de opdrachtgever. Pas na zijn accoord begint FourM met het eigenlijke zoektraject. In dit traject is een aantal stappen te onderscheiden die hieronder worden toegelicht.

Executive search in de praktijk Long list Op basis van een eerste inventarisatie wordt een lijst samengesteld met namen van personen die voor de functie in aanmerking komen. De namen worden door middel van eigen search en networking verkregen.

Uit de long long list wordt een selectie gemaakt op basis van onder andere de verwachte beschikbaarheid van de kandidaten en de specifieke werkervaring. In een telefoongesprek wordt de interesse van mogelijke kandidaten gepeild.

Short list Met een selectie van de kandidaten van de long list voert de consultant verkennende gesprekken. Doelstelling is dat beide partijen na afloop kunnen inschatten of een vervolgtraject zinvol is. Met relevante kandidaten wordt daarna uitgebreid ingegaan op de organisatie en de functie, waarbij zowel FourM als de kandidaat kunnen beslissen of de betreffende functie voor de kandidaat een passende uitdaging is.

Van alle relevante kandidaten worden referenties getrokken.

Gesprek met de opdrachtgever FourM stelt een aantal geschikte kandidaten schriftelijk voor aan de opdrachtgever. De opdrachtgever maakt na gespreksrondes zijn keuze en onderhandelt vervolgens met de kandidaat over de exacte invulling van het contract en de arbeidsvoorwaarden. FourM heeft hierbij geen vergaande bemoeienis, anders dan dat voortdurend tijdens het proces de vinger aan de pols wordt gehouden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres is beschermd door spambots, je hebt Javascript nodig om dit te kunnen bekijken

 

logoforprint